Napísali ste nám

Ďakujem za časopis Miriam, vždy ho vyčítam do posledného písmenka. Som mamka na MD, mám tri detičky, a tak mi bolo júnové číslo veľmi blízke. Zvlášť ma oslovili dva články. Prvý od p. doc. Ostatníkovej – veľmi ma povzbudili odpovede zrelej ženy, jej názory a to, ako svedectvom svojho života dokázala, že sa dá skĺbiť pekný rodinný život s prácou, z ktorej má radosť ona sama a ktorá je užitočná. Ďakujem redakcii, že oslovuje takéto pozitívne osobnosti. Druhý článok, ktorý zasvietil do môjho srdca, bolo skôr svedectvo s názvom Moje materstvo. To, čo osobne prežívam, som čítala zhmotnené do slov. Ďakujem a veľa zdaru v Pánovej vinici praje redakcii

čitateľka Eva

 

Naša chaotická doba nás niektorých dostáva do ťažkých psychických problémov, ktoré som prežila i ja. Celý svoj život som zápasila s depresiami. V tomto svojom stave som veľmi túžila dostať sa do spoločenstva, ktoré by som mohla navštevovať. Ježiš ma do takého nasmeroval. Chválime tam a modlíme sa za vnútorne uzdravenie. Čo povedať nakoniec? Bolo to neskutočne ťažké obdobie a prežiť všetko bez Božej pomoci je ľudsky nemožné.

čitateľka