Ďakujeme za...

– požehnaný čas prázdnin, počas ktorého sa mohli zblížiť naše rodiny a ktorý priniesol oddych pre telo i dušu
– Božiu ochranu, za to, že Pán nás chráni a bdie nad nami aj vtedy, keď my ho necítime
– blízke duše, ktoré s nami smútia, keď je nám ťažko, a radujú sa z nášho úspechu

Modlime sa za...

– nádej, aby sme v čase skúšok a trápení neklesali na duchu, ale hľadali pomoc u Pána
– schopnosť byť oporou a svetlom pre utrápených
– našich rodičov a starých rodičov, aby sa celým srdcom obrátili k Bohu, aby sa im otvorili oči a videli, aká je Božia láska úžasná
– ľudí s chronickými chorobami, aby im Boh pomohol prijať svoje limity a otvárať sa pre druhých
– deti, aby s chuťou začali nový školský rok a mali správnu motiváciu učiť sa