Hypotéka

   Každý z nás túži po peknom a najmä vlastnom bývaní. Pri premýšľaní si musíme zodpovedať aj takéto otázky: koľko bude stáť, ako ho zaplatím, ako dlho budem splácať (či vôbec na to mám) a kto mi požičia, ak nemám dostatočnú hotovosť? Reklamy hovoria, že nie je nič ľahšie, ako si vziať hypotéku. A tak každému ako prvé zíde na um zájsť do banky. Tu sa môže dozvedieť veľa nových informácií. Napríklad, že hypotekárny úver je:

• dlhodobý úver, spravidla na obdobie 4 až 30 rokov,
• so záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť alebo stavbu,
• určený na investície do nehnuteľnosti (nadobudnutia nehnuteľnosti, výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a pod.), teda účelovo.
   Takáto hypotéka sa nazýva účelová.
   Existujú aj bezúčelové úvery, ktoré sú tiež zabezpečené nehnuteľnosťou, ale účelové použitie nie je potrebné dokladovať.
   Banka sa pri úvere zabezpečuje pre prípad, že by dlžník prestal úver splácať, formou zabezpečenia nehnuteľnosti, t. j. banka zriaďuje záložné právo (ťarchu) na základe záložnej zmluvy. Ak by dlžník nesplatil úver v stanovenom čase, banka by si vyrovnala úver z výnosu predaja nehnuteľnosti.
   Postupnosť krokov pri braní úveru je teda nasledovná: Banka požičia peniaze s tým, že dlžník musí banke preukázať svoje príjmy, svoju bonitu. Banka tak na základe dokladov o príjmoch klienta a hodnote založenej nehnuteľnosti vie určiť sumu poskytnutého úveru. (Existujú aj úvery bez dokladovania príjmu.)
   Ďalším dôležitým pojmom je úroková sadzba, ktorá je závislá od:
• dokladovaného príjmu,
• hodnoty založenej nehnuteľnosti,
• dĺžky fixácie,
• typu úveru.
   Rozlišujeme hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ktorých výška sa počas trvania úveru mení, a  úvery s fixnou úrokovou sadzbou, ktorú banka garantuje počas obdobia zvolenej fixácie.
   Fixácia úrokových sadzieb je obvykle stanovená na 1, 2, 3, 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Výhodou pevnej úrokovej sadzby je rovnaká výška anuitnej splátky počas zvoleného obdobia fixácie. Po uplynutí obdobia fixácie je banka oprávnená zmeniť výšku úrokovej sadzby.
   Existuje hypotéka pre mladých, ktorá je štátom aj bankami zvýhodnená. Môžu ju získať mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Ich priemerný hrubý mesačný príjem, vypočítaný za rok, predchádzajúci roku, v ktorom bola žiadosť podaná, môže byť najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. Maximálna hranica príjmu pre získanie dotovanej hypotéky sa mení každé tri mesiace podľa priemernej mzdy. Percentuálna výška štátneho príspevku pre mladých sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Pre rok 2010 sú to 2 % od štátu, pričom banka môže znížiť úrokovú sadzbu o ďalšie 1 %. V tomto roku tak žiadatelia môžu získať financovanie zvýhodnené o 3 %.
   Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje na hypotekárne úvery počas piatich rokov a ráta sa do max. výšky úveru 49 790 eur (1 500 000 Sk).
   V prípade, ak klient nemá ešte vybratú nehnuteľnosť a ak sa chce poistiť, že požadovaný úver dostane, môže si dať v banke schváliť výšku požadovanej hypotéky a maximálny rámec hypotéky, niekde nazývaný aj certifikát. Potom má čas hľadať vhodnú nehnuteľnosť a má istotu, že ak sa rozhodne nehnuteľnosť kúpiť, požadovaný úver dostane. Platnosť takéhoto certifikátu je 1 až 2 mesiace.
   Hypotekárny úver je možné splácať tromi spôsobmi. Pri anuitnej  splátke je výška splátky hypotéky dohodnutá a počas splácania úveru sa nemení; v splátke sa mení len pomer medzi výškou úroku a istiny hypotéky. Degresívne alebo progresívne splácanie hypotéky znamená, že výška splátok na hypotekárny úver sa postupne znižuje alebo zvyšuje. Ešte jedna možnosť, ako skrátiť dĺžku splácania úveru, je vložiť mimoriadnu splátku.
   Rozhodnutie vziať si hypotéku nie je celkom jednoduché a nesie so sebou dlhoročný záväzok. Týmto krátkym článkom, v ktorom sa nedá všetko zhrnúť, som nechcel nikoho odstrašiť od hypotéky ani robiť na ňu reklamu. Pravda je niekde uprostred. Zo svojej skúsenosti a z praxe viem, že je lepšie sa na takýto záväzok radšej dlhší čas pripravovať pravidelným šetrením a zhodnocovaním peňazí s využívaním napr. štátnych prémií v stavebnej sporiteľni a tiež kombináciou hypotekárneho a stavebného úveru, prípadne len odkladať mesačne úspory v minimálnej výške mesačnej splátky budúceho úveru. Takto je možné zvyknúť si pravidelne šetriť, vedieť narábať s peniazmi, skrátka naučiť sa finančnej gramotnosti  a predísť tak šokovej terapii, keď zrazu z mesiaca na mesiac treba zmeniť svoju finančnú disciplínu. Aj tu platí pravidlo: dvakrát meraj a raz rež.
   Ak niekto nemá čas a chuť chodiť po bankách a hľadať najlepšie riešenie, môže sa obrátiť na špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Sám som takého v živote stretol a vrelo ho odporúčam. Pokiaľ ste z Bratislavy a okolia, môžete použiť uvedený telefón. Prajem čím menej prekážok a problémov pri riešení bytovej otázky a pokojný spánok hoci aj s dlhodobým záväzkom.

Ladislav Magdolen
Mobil: 0908 990 800, 0918 905 072, 0910 993 803