Milé priateľky, milí priatelia, verní čitatelia a podporovatelia!

   Tento príhovor bude atypický. To, čo je obsahom decembrovej Miriam, sa dozviete z jej stránok, prípadne vopred z obsahu. Dnešný úvodník zameriame na inú tému.

   Končíme s vydávaním časopisu Miriam. Strávili ste s nami niektorí až 14 rokov, mnohí o čosi menej, podľa toho, kedy sa Vám prvý raz dostala Miriam do rúk či do povedomia. Aj v redakcii sa vystriedalo množstvo žien. Sem-tam i nejaký muž. Robili sme ju rady, tvorili sme ju pre Vás – Božie dcéry, Božie ženy, na povzbudenie, aby ste/sme vedeli a prežívali, že sme milované Stvoriteľom a Kráľom sveta. Túžili sme byť – taká bola naša počiatočná motivácia a vízia – Máriou Magdalénou, ktorá stretla, videla Ježiša vzkrieseného a išla to oznámiť ostatným. Názov však dostal časopis podľa židovskej Miriam, sestry Mojžišovej, pretože meno Miriam znamená Bohom milovaná. A aj keď už v blízkej budúcnosti nepríde do predajní ani do Vašich schránok časopis, uchovajte si túto pravdu v srdciach – ste milované, či (ne)máte partnera, či (ne)máte deti, či (ne)máte dobre platenú prácu či vôbec nejakú, či... Časopis je len jeden projekt, ktorý raz bol, raz bude iný, vydávame sa na iné cesty iných služieb, ktoré dnešná doba potrebuje, lebo sa zmenili komunikačné kanály a formy stretania s ľuďmi od srdca k srdcu... Ale Vy si uchráňte v mysli i v srdci, že ste hodné lásky – aj hriešne, aj s chybami, aj s bolesťami. Na istý čas si ešte ponecháme web-stránku, ponúkame Vám staršie vydania časopisu, ktoré sú svojím zameraním aktuálne stále a budeme sa s niektorými z Vás rady stretávať osobne na podujatiach, prednáškach, konferenciách, cez internet a na cestách, ktoré nám Pán ešte len ukáže. Každá sme sa posunuli v živote inde, veríme, že dopredu, veríme, že bližšie k Pánovi. A to bol aj zámer s Miriam – povzbudiť Vás na hľadanie Ježiša. Pre nás to boli nesmierne cenné roky, plné hľadania správnych slov, nachádzanie lásky, priateľstva v redakčnom tíme, smiechu, humoru, načúvania Božiemu hlasu, sme svedkami mnohých zázrakov, ako veci šli aj bez peňazí, s malou troškou. Zostávame Vašimi sestrami. A ďakujeme za preukázanú priazeň a dôveru.

   Za terajší tím sa lúčia a príjemné čítanie čísla 4/2018 želajú

 

Alenka, Evička, Helenka, Janka, Zdenka

 

 

Časopis bez bulváru.

 

Myšlienka vzniku kresťanského časopisu pre ženy vzišla z modlitieb žien, ktoré si uvedomili, že napriek veľkému množstvu rôznych druhov časopisov pre ženy nie je na Slovensku periodikum, ktoré by prinášalo to, čo túži Miriam – písať o Božej láske a jej reálnom prežívaní v každodennom živote i o budovaní charakteru žien. Miriam chce ženy povzbudzovať v ich hodnote, prinášať im nádej a pokoj a tiež im pomáhať pri dozrievaní.


Na Slovensku žijú aj ženy kresťanky, hľadajúce hĺbku v medziľudských vzťahoch, pochopenie pre seba samú, veriaceho partnera, uzdravenie svojich emócií, informácie o duchovných akciách, príležitosti pomôcť iným...


Preto sme sa rozhodli písanou formou podať priateľskú ruku. Rady by sme urobili to, čo Mária Magdaléna v 1. storočí, keď stretla vzkrieseného Krista – rozhlásila to aj mužom, aj iným ženám. Veľmi túžime prinášať našej krajine i svetu pravdu, že sme Bohom milované – každá jedna, každý jeden človek na zemi.


Práve slovné spojenie Bohom milovaná v hebrejčine vyjadruje meno Miriam.

 

Časopis vychádza 4x do roka – v marci, júni, septembri, decembri. Má svoje stále rubriky

 • Téma (v každom čísle iná)
 • Anketa (vždy k téme)
 • Z môjho života (osobná skúsenosť, životný príbeh)
 • Zaujímavé ženy (zo života)
 • Biblická žena (zo Starého alebo Nového zákona) / Žena na misiách
 • Rodina
 • Partnerstvo
 • Rozhovor so zaujímavou osobnosťou
 • Slovo muža
 • Priestor pre... (krátke zamyslenie duchovného)
 • Boh hovorí
 • Obrátenia
 • Modlime sa za... (pozvanie do spoločných príhovorov za boľavé veci)
 • Literárna kaviareň (recenzie kníh, filmov, knižné ponuky, cestopisy, fejtóny, vlastné básne)
 • Spoločnosť (kritický komentár na aktuálnu spoločenskú situáciu)
 • Chceš pomôcť? (možnosť angažovať sa pre niekoho)
 • Financie
 • Zdravie
 • Výroky detí
 • Tvorivosť (vlastná výroba ozdobných predmetov, darčekov)
 • Recepty
 • Oznamy
 • Inzeráty
 • Reklamy
 • Vtipy