Redakčná rada Miriam

Šéfredaktorka:
  Mgr. Alena Ješková lektorka cudzích jazykov alenka@miriam.sk  
Redaktorky:
  Mgr. Monika Ginzeriová psychologička monika@miriam.sk  
  Mgr. Andrea Zaťková PhD. biologička andie@miriam.sk  
  Marcela Hlubíková manažérka marcela@miriam.sk  
  Mgr.Andrea Vaňová marketing ani@miriam.sk  
  Mgr. Lucia Drábiková psychologička lucia@miriam.sk  
  RNDr. Jana Májeková botanička janka@miriam.sk  
Jazyková korektorka:
  Mgr. Ľubomíra Záhorová učiteľka slovenského jazyka lubomira@miriam.sk  
  Mgr. Katarína Vilhanová jazyková korektorka    
Grafik:
   Juraj Michal korektor grafických predlôh juraj@miriam.sk  
www-stránka:  
  Tomáš Ješko technik tomas@miriam.sk  
Externé spolupracovníčky:  
  MUDr. Martina Sojková detská lekárka    
         
  Mgr. Jana Kunová psychologička    
  Mgr.art Denisa Pákozdyová fotografka    
Prekladateľky:
  Andrea Paulínyová      
 

Mgr. Mária Vondenová

     
  Mgr. Jana Hrašková      
Distribúcia:
  Mária Ješková poštové objednávky maria@miriam.sk  
  Ján Ňukovič predajne jan@miriam.sk  

... viac o redakcii >>>

Redakcia pracuje úplne zadarmo popri vlastnom zamestnaní.
Sme zároveň občianskym združením Slovo pre ženy, ktoré pre vás plánuje v budúcnosti aj poradenské služby psychológa, vizážistky a pod.

Ponuka služby
Redakcia ženského časopisu Miriam hľadá platených spolupracovníkov na nasledovné externé pozície:

  1. ekonóm (vypracovať finančný plán na 5-10 rokov)
  2. marketing – osoba (zháňanie sponzorov, inzercie, reklamy)
  3. správca web-stránky ( štvrťročne väčšia aktualizácia, 2x týždenne malé vstupy)
  4. distribútor do predajní v BA + zasielanie poštou do iných miest v SR

A tiež dobrovoľníkov bez nároku na honorár, za knižný darček:

  1. prispievatelia (písať články o svojom živote, o skúsenostiach, zháňať zaujímavé texty)
  2. prepisovatelia audionahrávok a rukopisov

Hľadáme ľudí ochotných pomáhať nám dlhodobejšie a pravidelne. Naša redakcia sídli v Bratislave, funkcia distribútora je viazaná na toto mesto. Ostatní môžu byť aj z iného mesta/obce, avšak s možnosťou pravidelného prístupu k internetu (kvôli komunikácii a flexibilite). Konkrétne podmienky a presnú náplň práce i formu odmien si dohodneme osobne.
Kontakt: miriam@miriam.sk alebo telefón 0905 866 022.

Radi vás uvítame v našom tíme.

Redakcia

 

 Mil
é naše čitateľky, čitatelia,

obraciame sa na vás s prosbou. Náš časopis na úspešné fungovanie a rozvíjanie potrebuje finančnú podporu. Hľadáme ochotnú spolupracovníčku, či spolupracovníka, ktorí by nám pomohli s marketingom. V mene nášho časopisu by kontaktovali rôzne firmy s ponukou inzercie u nás. Podklady poskytneme. Odmenou im bude nielen vedomie, že pomohli MIRIAM, ale aj 10% z celkovej sumy, ktorú pre MIRIAM reálne získajú.

Záujemcovia sa môžu ozývať na adrese redakcie: miriam@miriam.sk

Tak čo, neskúsite to?

MIRIAMNaša e-mailová adresa:

miriam@miriam.sk

Tel. číslo: 0907 160 854

Číslo účtu:
22 39 96 08 54 /0200

Adresa redakcie:

Slovo pre ženy
Heyrovského 6
Bratislava
841 03

 

O Miriam