MIRIAM (Bohom milovaná)


Časopis pre ženu hľadajúcu Boha

Myšlienka vzniku kresťanského časopisu pre ženy vzišla z modlitieb žien, ktoré si uvedomili, že napriek veľkému množstvu rôznych druhov časopisov pre ženy nie je na Slovensku periodikum, ktoré by prinášalo to, čo túži Miriam – písať o Božej láske a jej reálnom prežívaní v každodennom živote i o budovaní charakteru žien. Miriam chce ženy povzbudzovať v ich hodnote, prinášať im nádej a pokoj a tiež možno im pomáhať pri dozrievaní.
Na Slovensku žijú aj ženy kresťanky, hľadajúce hĺbku v medziľudských vzťahoch, pochopenie pre seba samú, veriaceho partnera, uzdravenie svojich emócií, informácie o duchovných akciách, príležitosti pomôcť iným ...
Preto sme sa rozhodli písanou formou podať priateľskú ruku. Rady by sme urobili to, čo Mária Magdaléna v 1.storočí, keď stretla vzkrieseného Krista – rozhlásila to aj mužom, aj iným ženám. Veľmi túžime prinášať našej krajine i svetu pravdu, že sme Bohom milované – každá jedna, každý jeden človek na zemi.

Práve slovné spojenie Bohom milovaná v hebrejčine vyjadruje meno Miriam.

Časopis vychádza zatiaľ 4x do roka – v marci, júni, septembri, decembri.
Má svoje stále rubriky:

 • Téma (v každom čísle iná)
 • Z môjho života (osobná skúsenosť, životný príbeh)
 • Anketa (vždy k téme)
 • Biblická žena (zo Starého alebo Nového zákona)
 • Rodina (skúsenosti o výchove detí, o riešení konfliktov ...)
 • Partnerstvo (hľadanie, nájdenie ...)
 • Dnešná žena na misiách
 • Rozhovor so zaujímavou osobnosťou
 • Slovo muža ženám
 • Modlime sa za ...(pozvanie do spoločných príhovorov za boľavé veci)
 • Kultúra: (recenzie kníh, filmov, knižné ponuky, reportáže, vlastné básne)
 • Komunity (o živote a programoch v SR fungujúcich spoločenstiev)
 • Bútľavá vŕba (šanca pre čitateľov pýtať sa čokoľvek psychológa, lekára)
 • Chceš pomôcť ? Alebo radíme si (možnosť angažovať sa pre niekoho)
 • Zdravie
 • Niečo pre krásu  (rady vizážistky)
 • Recepty
 • Tvorivé nápady (pre domácnosť, výroba darčekov)
 • Oznamy, inzeráty, reklamy, kvízy
 • Vtipy

  

Kto nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.
Bezpečnosť nachádza srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.
(Pr31 10,11)


Ako jej svedčia moc a krása za odev, tak s úsmevom sa díva na budúci deň.
Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavosťou, láskavé slová sú na jej jazyku.
(Pr31 25,26)

Klamlivá je spanilosť, pomíňajúca je krása, chválu si zaslúži žena, čo sa bojí Pána. (Pr31, 30)

 
O Miriam
Aktuálne číslo
Archív
Linky
Akcie
Listáreň
Čitáreň
O Redakcii
Objednávky