Rubriky
Téma čísla
O Miriam
Aktuálne číslo
Archív
Linky
Akcie
Listáreň
Čitáreň
O Redakcii
Objednávky

 

Drahé čitateľky


– slobodné aj vydaté, toto číslo Miriam sme venovali téme Muži a ženy.
,, A budú jedným telom“. (Gen 2,24) Túžba po jednote bola daná tak mužom, ako aj ženám. Hľadáme a snažíme sa porozumieť tomu druhému. Náš vzťah k opačnému pohlaviu je poznamenaný zmesou túžby po stratenej jednote, nadšením, ako aj nespokojnosťou z rôznosti, ktorá obohacuje, ale často spôsobuje nedorozumenia.
Chceli by sme osloviť vás, slobodné, hľadajúce partnera, ako aj vás, vydaté,
budujúce vzťah so svojím manželom.

... čítať celé >>>

 

line
line
...obsah čísla >>>
  Muzi a zeny
 
  • Úvodník
• Téma 
• Svedectvo
• Rozhovor
• Partnerstvo
• Rodina
• Biblické ženy
• Žena na misiách
• Slovo muža ženám
• Anketa
• Modlime sa za...
• Komunity
• Bútľavá vŕba
• Kultúra
• Niečo pre krásu
• Tvorivosť
• Zdravie
• Recepty
• Oznamy
• Vtipy