Rubriky
Téma čísla
O Miriam
Aktuálne číslo
Archív
Linky
Akcie
Listáreň
Čitáreň
O Redakcii
Objednávky
 

Milé ženy,
dievčatá – sestry,

v rukách držíte tretie číslo časopisu, ktorý
po prvýkrát vychádza pod novým názvom
– MIRIAM. Okrem toho, že je to pekné
ženské meno, Miriam má v hebrejčine
ešte krajší význam – „milovaná Bohom
Jahvem“. Našou túžbou a modlitbou je,
aby sme my všetky – čitateľky i tvorkyne
časopisu - mohli stále viac vrastať do Božej
lásky. Bez prijatia Božej dobroty voči nám
zostávame v živote „na suchu“ a stále nám
niečo chýba...
Aj toto číslo v novej forme a s novým
obsahom chce upriamiť na toho Jediného,
ktorý nám môže (a chce!) pomôcť stávať
sa milovanými a milujúcimi ženami.
čítať celé >>>

 

line
line
...obsah čísla >>>
  O modlitbe
 
  • Úvodník
• Téma 
• Svedectvo
• Rozhovor
• Rodina
• Biblické ženy
• Žena na misiách
• Modlime sa za...
• Kultúra
• Niečo pre krásu
• Tvorivosť
• Recepty
• Oznamy
• Vtipy