Niektorí ju už máme za sebou, niektorí ňou práve prechádzame a tí ostatní asi ani veľmi netušíme, čo to je. Kríza stredného veku. Skúsili sme prísť jej na koreň, nájsť z nej cestu von, no najmä jej skrytý zmysel. Poďte aj vy spolu s nami objaviť dary, ktoré na nás čakajú na jej konci. Najmä ten najcennejší, ktorým je priam nutnosť bytostne preniknúť do duchovného sveta a osobného spoločenstva s Bohom. Aby sme si spolu so sv. Augustínom mohli s úľavou povzdychnúť: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe.”

 

Septembrová Miriam ponúka na úvod v téme vysvetlenie tohto životného obdobia v rozhovore s pani Doc. PhDr. Irenou Kamanovou z Katolíckej univerzity v Ružomberku (str. 4-6).

 

Praktickú skúsenosť s ňou vám prinášame vďaka článku POZVANIE DO HĹBKY od Timotei Vráblovej (str. 7-9).

 

Mužský, veľmi hlboký a citlivý náhľad na „obdobie nerovnováhy”, ako sám autor Tomáš Lencz túto životnú skúsenosť nazýva, si môžete prečítať v článku MILOSŤ DEZILÚZIE (str. 10-13).

 

A napokon, na vytvorenie si celistvejšieho obrazu z viacerých strán, vám prinášame spracovanie knihy DUCHOVNÉ POSLANIE KRÍZY STREDNÉHO VEKU (p. Anselm Grün, OSB) od Gerdy Ševčíkovej (str. 14-17).

 

V ďalších stálych rubrikách si prečítate:
- skutočné príbehy a zážitky našich čitateliek v rubrike Z MOJHO ŽIVOTA (str. 18-23),
- ROZHOVOR so všestranne zameraným Paľom Dankom – vedeli ste, že medzi jeho záľuby patrí napr. kvetinová výzdoba priestorov na rôzne príležitosti? Alebo že ho niektorí žiaci majú možnosť pravidelne stretávať za učiteľskou katedrou na chémii? (str. 23-26),
- veľmi inšpiratívny pohľad muža – Jána Horeckého, ktorý svoje úplné vyzretie pripisuje stretnutiu so ženou v článku SPOZNAL SOM ŽENU A DOZREL SOM V MUŽA (str. 28),
- v rubrike SPOLOČNOSŤ nájdete zamyslenie Terky Rončákovej pod názvom MUDr. na “Bé” o skrytých pohnútkach, ktoré nás vedú počas volebných období niekoho voliť či nevoliť (str. 32).

 

Samozrejme okrem týchto vážnych tém si môžete oddýchnuť pri čítaní VÝROKOV našich či vašich DETÍ, teraz po prvýkrát s ilustráciami Adely Hroncovej (str. 31).
Pre tých, ktorí radi lúštia skryté tajomstvá, prinášame tiež po prvýkrát KRÍŽOVKU s možnosťou výhry pre prvých troch úspešných lúštiteľov (str. 56).
V rubrike TVORIVOSŤ prinášame ďalší skvelý nápad pre vlastné potešenie či darček pre svojich blízkych opäť z dielne Veroniky Červenej. Tentokrát si budeme môcť vyrobiť domáce snežidlá s vlastnými motívmi (str. 54).

 

Dočítania v decembri.

Úvodník

Z času na čas si niekto povzdychne: „Mať tak tie roky a tento rozum!“ A nemusí ísť o človeka nespokojného s minulými rozhodnutiami vo svojom živote. Pokojne môže ísť o niekoho, kto si začína uvedomovať, že žije už dosť dlho na to, aby mohol svoje názory oprieť o vlastné skúsenosti. Niečo zo svojich predstáv sa mu už podarilo uskutočniť, iné zas nie. A reálne si začína uvedomovať, že mnohé veci asi ani nikdy neuskutoční či nedosiahne. Možno to v ňom vzbudí na nejaký čas sklamanie či pocit frustrácie. Ale časom zistí, že o to nejde. Nejde už o to stále niečo dosahovať, stále sa niekam hnať. Takýto človek stojí na prahu nového vnímania života. Viac, ako byť prvým na vrchole vysokého štítu, je pre neho ísť tú cestu nahor s ostatnými. Tráviť s nimi čas, vnímať navzájom svoju prítomnosť. Môcť nazerať na krásu či bolesť života očami iných a zas im umožniť nahliadnuť do svojho sveta. Prijímať a byť prijímaný. Jednoducho dozrieť, nájsť skalu a na nej postaviť svoj dom.

 

Marcela